PERSONLIG TRÄNARE

Allt börjar med din provträning

Den bästa starten för personlig träning

Vi tar det så klart alltid ett steg längre för att du ska få ut det absolut mesta möjliga av din personliga träning i Göteborg. Därför börjar vi din resa med vår eminenta hälsoscreening.

Denna hälsoscreening gör du tillsammans med en av våra personliga tränare. Under 75 minuter arbetar ni fram det som blir fundamentet för din personliga träning.

1: Vi inleder med en konsultation

Här får du fylla i en hälsodeklaration och sedan berätta om dig och din träningsbakgrund, ev. skador, livsstil nu och inte minst – dina målsättningar. Nu vet vi vad du vill uppnå i din personliga träning.

2: Sedan gör vi en hållningsfotografering

Dessa bilder analyserar vi för att hitta vilka potentialer som finns, men som inte kommer fram på grund av hållningsbrister och olika stelheter.

3: Därefter gör vi en serie med rörelsetester

Med målsättningar och bilder som grund, väljer din PT tränare ut de mest relevanta rörelsetesterna. I dessa tester får vi en tydlig bild av vilka behov du har. Så nu vet vi också vad just du behöver i din personliga träning.

4: Slutligen skapar vi din individuella lösning

Vi knyter ihop säcken genom att lägga samman alla delar vi hittat under screeningens gång och nu kan du se din personliga, skräddarsydda och individuella träningsplan.