I Sverige är naprapati en vanligt förekommande behandling för värk i rygg, nacke eller andra leder och muskler. Årligen utförs ca. 1,5 miljon behandlingar. Omkring 30 % av befolkningen har någon gång behandlats av en naprapat.

Av Malin Lindelöf – leg. Naprapat på Eminent Hälsostudio

Naprapatins ursprung

Naprapatin grundades i början av 1900-talet av Dr. Oakley Smith i USA och etablerades i Skandinavien i och med att utbildningen startade i Stockholm år 1970. Björn J:son Berg ville skapa en bred manuellmedicinsk utbildning, vilket då saknades i Sverige. Han inkluderade ett antal manuella behandlingstekniker (behandling som sker med händerna) till de tekniker han lärt sig av naprapatins grundare Dr. Oakley Smith under utbildningen till naprapat i Chicago.

Målet för J:son Berg var att skapa den första gedigna utbildningen inom den manuella medicinen, men som baserades på naprapatins grundidé. Naprapaterna är idag den största yrkesgruppen inom området avancerad manuell medicin i Sverige.


En tredjedel av alla svenska vuxna har någon gång besökt en naprapat.


Vad är naprapati?

Själva ordet ”napapati” betyder i svensk översättning ”att korrigera orsak till lidande”. Naprapater är en yrkeskår som undersöker, diagnostiserar, manuellt behandlar och rehabiliterar smärta och dysfunktioner i det neuromuskuloskeletala systemet. Med syftet att återskapa funktion och minska smärta i detta system genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder. En naprapat är specialiserad på att diagnostisera strukturella och funktionella neuromuskuloskeletala besvär samt behandla och rehabilitera dessa, för att på så sätt öka möjligheterna till besvärsfrihet hos patienten.

Naprapati i samhället idag

Naprapater är en väletablerad yrkeskår i det svenska samhället som många väljer att vända sig till vid besvär i muskler och leder. En yrkeskår som har legitimation från Socialstyrelsen sedan 1994 och är därmed en del av hälso- och sjukvården i Sverige. Olika försäkringsbolag för sjukvård har genom åren inkluderat finansiering av vård hos naprapater, legitimationen öppnade även upp för landstingen att teckna så kallade vårdavtal med naprapatmottagningar.

Naprapatutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och naprapaten kan sedan efter ett års praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvård ansöka om legitimation. Det finns ca. 900 legitimerade naprapater i landet. En tredjedel av alla svenska vuxna har någon gång besökt en naprapat.

Vad gör en naprapat?

  • Undersöker
  • Diagnostiserar
  • Behandlar
  • Rehabiliterar

Besöket inleds med att naprapaten lyssnat på patientens anamnes (sjukdomshistoria), för att skapa en bild av vad patienten behöver hjälp med. Därefter sker en undersökning med ortopediska, neurologiska och funktionella tester. Dessa vägleder sedan både behandlingen och rehabiliteringen, som skräddarsys efter vad som framkommit både efter tester och bedömning av patientens allmäntillstånd.

Olika behandlingstekniker

Nedan följer olika behandlingstekniker en naprapat kan använda sig av:

  • Manipulationsbehandling
  • Mobiliseringsteknik
  • Nervmobilisering
  • Myofascial triggerpunktsbehandling
  • Stretching
  • Massage

Vad innebär manipulationsbehandling?

Denna behandling förknippar många med ett ”knäppande” ljud från leden. Syftet med den napraptiska manipulationsbehandlingen är att återskapa ledfunktionen och därigenom uppnå en normalisering i angränsande connective tissue (bind- och stödjevävnad), muskler och nerver. Naprapaten anlägger en kontakt med sina händer mot en vald kontaktpunkt i relation till den led som ska behandlas, därefter utförs en snabb rörelse kallad impuls eller thrust.

Vad innebär mobiliseringsteknik?

Syftet är att töja lednära connective tissue och muskler för att normalisera funktionen i leden, utan att lägga till en impuls eller thrust som vid manipulationsbehandlingen.

Vad innebär nervmobilisering?

Mobilisering av nervsystemets olika delar, med syfte att skapa en normal nervmobilitet i förhållande till omkringliggande strukturer såsom ligament, muskler och skelett. Om så sker, kan samspelet mellan dessa fungera optimalt.

Vad innebär myofascial triggerpunktsbehandling?

En myofascial triggerpunkt definieras som en delmuskelspänning eller en öm punkt i en muskelfibersträng, vanligen kallad triggerpunkt eller ”muskelknuta”. Två vanliga tekniker vid behandling av triggerpunkter är muskelpressure och Dry needling (behandling med akupunkturnålar).

Varför stretching?

De huvudsakliga syftena med stretchteknikerna är att öka eller bibehålla rörlighet, minska muskelspänningar samt öka cirkulationen.

Varför naprapatisk massage?

Syftet är att öka cirkulationen i connective tissue och muskulatur samt att minska smärt- och spänningstillstånd. 

Kombinationen för bästa behandling

Naprapati kombinerar bl.a. dessa olika manuella behandlingstekniker som anpassas efter undersökningsfynd och efter patientens symtom, för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat för varje individ. Naprapati bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 


Källa: Boken ”Naprapatins grunder”, utgiven 2009.


0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.